Հիմնական էջ  | Օգնություն | Մամուլ | Հաճախորդներ | Կապ | Բեռնել | Տեսահոլովակներ | ENGLISH | RUS

Համեմատում PowerSpell 2009 և PowerSpell 2011

Հիմնական հնարավորություններ

 

PowerSpell 2009

 

PowerSpell 2016

Word

Այո

Այո

Excel

Ոչ

Այո

PowerPoint

Ոչ

Այո

Հիմնական բառարան

570,000

1,270,000

Սպասարկվող տարբերակների ծածկույթ պարզ մեթոդի ժամանակ (բառերի հոլովման, կազմավորման կամ կապակցման տարբերակներ)

4,000,000 տարբերակ

10,400,000 տարբերակ

 

Տերմիններ մայր բառարանում

200

11000

Ճշտություն

96%

99.5%

Ստուգման արագություն

10-15 էջ/րոպե

15-20 էջ/րոպե

Հուշումների համակարգ

Ոչ

Այո

Մայր բառարանի խմբագիր

Ոչ

Այո

Տողադարձում օգտագործվող Ը տառի ճանաչում

Ոչ

Այո

Երկու կամ երեք իրար հաջորդող բառերի ստուգման օրենքների մուտքագրում  (կենտրոնական բան – կենտրոնական բանկ) (մայր բառարանի խմբագիր)

Ոչ

Այո

Առաջարկների ցանկում տեղեկացնել բառի պատկանելիությունը լրացուցիչ բառարանին

Ոչ

Այո

Երկու կամ երեք սխալմամբ կցված բառերի տարանջատում

Այո

Այո

Բառ ավելացնելու հնարավորություն

Այո

Այո

Անունների ստուգման դեպքեր

100 դեպք

Այո 1000 դեպք

Օտար բառերի հայկական տարբերակների  առաջարկների համակարգ

200 դեպք

Այո, 300 դեպք

Օտար բառեր, որոնք գտել են լայնածավալ կիրառում (մենեջմենթ, տակտիկա, ունիֆիկացիա և այլն)

Չի սպասարկվում

Լրացված ստուգում

Լրացուցիչ բառարանների խմբագիր

Այո

Այո

 

Քերականություն և կետադրություն

 

Բառից առաջ ստորակետ

Այո, 20 դեպք

Այո, 100 դեպք

Օժանդակ բայերի կապակցում

Այո

Այո

Նոր նախադասության սկզբի ստուգում

Այո

Այո

Բարդ ընկալվող հաջորդականություն (որը նշանակում է կետադրական, օժանդակ բայի կամ բառի բացթողնում նախադասության մեջ)

Սահմանափակ

Լրացումներով

Գոյականների կամ բայերի հաջորդում առանց կապակցման

Սահմանափակ ստուգում

Լրացված ստուգում

Հարցական նշանի ստուգում

5 դեպք

15 դեպք

Երկու կողմից ստորակետ

Ոչ

Այո 100 դեպք

Երեք կամ երկու իրար հաջորդող բառերի ուղղագրական և քերականական միակազմ ստուգում

Ոչ

Այո

Կրկնակի իմաստ պարունակող բառերի ստուգում

Ոչ

Այո

 

Որոշ իմաստային վրիպումների ստուգում

Ոչ

Այո

 

Բութի ստուգում

Ոչ

Այո 50 դեպք

Գծիկի ստուգում

Ոչ

Այո, 1000 դեպք

Կապակցող դեպքերի բացակայող բառի ստուգում (ի դեպ, թանկ ու կրակ, բառ առ բառ, ի մի բերել,  առք ու վաճառք, և այլն)

Ոչ

Այո, 300 դեպք

Տարանջատ գրված դեպքերի ստուգում, որոնք գրվում են միասին (օրինակ` մինչ դեռ, այն ու ամենայնիվ)

Ոչ

Այո


Ծրագրային փոփոխություններ

Պատուհանի չափը փոխելը

Ոչ

Այո

Պատուհանի լրացուցիչ կոճակները անջատելու հնարավորություն

Ոչ

Այո

Ակտիվացման պարզեցում

Ոչ

Այո

Արագ վերատեղադրման հնարավորություն

Ոչ

Այո

 

 

(c) 2000-2010 by Arman Boshyan. Tel: +37410 566 288 e-mail: powerspell@gmail.com