Նկարագրություն

Armenian PowerSpell 2016
Version 8.0

Հայերեն տեքստերի սրբագրման գործիք
Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի համար
Բառարանը պարունակում է 1,270
,000 բառ

Ներածություն

 

Armenian PowerSpell 2016` շարունակությունն է հայտի PowerSpell 2009, 2011,2014 ծրագրի:
Ծրագիրը ստուգում է հ
այոց լեզվի ուղղագրությունը և վերլուծում է շուրջ 1300 քերականական և կետադրական օրենք:
Բառարանը պարունակում է 1,270
,000 բառ: Հայոց լեզվի ծածկույթը կազմում է 99%, իսկ մնացած 1% տոկոսի համար օգտագործեք ավելացնել բառարանի մեջ կոճակը:

 

Համեմատում PowerSpell 2009 և PowerSpell 2016

Հիմնական հնարավորություններ

 

PowerSpell 2009

 

PowerSpell 2016

Word

Այո

Այո

Excel

Ոչ

Այո

PowerPoint

Ոչ

Այո

Հիմնական բառարան

570,000

1,270,000

Սպասարկվող տարբերակների ծածկույթ պարզ մեթոդի ժամանակ (բառերի հոլովման, կազմավորման կամ կապակցման տարբերակներ)

4,000,000 տարբերակ

10,400,000 տարբերակ

 

Տերմիններ մայր բառարանում

200

11,000

Ճշտություն

96%

99.5%

Ստուգման արագություն

10-15 էջ/րոպե

15-20 էջ/րոպե

Հուշումների համակարգ

Ոչ

Այո

Մայր բառարանի խմբագիր

Ոչ

Այո

Տողադարձում օգտագործվող Ը տառի ճանաչում

Ոչ

Այո

Երկու կամ երեք իրար հաջորդող բառերի ստուգման օրենքների մուտքագրում (կենտրոնական բան կենտրոնական բանկ) (մայր բառարանի խմբագիր)

Ոչ

Այո

Առաջարկների ցանկում տեղեկացնել բառի պատկանելիությունը լրացուցիչ բառարանին

Ոչ

Այո

Երկու կամ երեք սխալմամբ կցված բառերի տարանջատում

Այո

Այո

Բառ ավելացնելու հնարավորություն

Այո

Այո

Անունների ստուգման դեպքեր

100 դեպք

Այո 1000 դեպք

Օտար բառերի հայկական տարբերակների առաջարկների համակարգ

200 դեպք

Այո, 300 դեպք

Օտար բառեր, որոնք գտել են լայնածավալ կիրառում (մենեջմենթ, տակտիկա, ունիֆիկացիա և այլն)

Չի սպասարկվում

Լրացված ստուգում

Լրացուցիչ բառարանների խմբագիր

Այո

Այո

 

Քերականություն և կետադրություն

 

Բառից առաջ ստորակետ

Այո, 20 դեպք

Այո, 200 դեպք

Օժանդակ բայերի կապակցում

Այո

Այո

Նոր նախադասության սկզբի ստուգում

Այո

Այո

Բարդ ընկալվող հաջորդականություն (որը նշանակում է կետադրական, օժանդակ բայի կամ բառի բացթողնում նախադասության մեջ)

Սահմանափակ

Լրացումներով

Գոյականների կամ բայերի հաջորդում առանց կապակցման

Սահմանափակ ստուգում

Լրացված ստուգում

Որոշակի իմաստային վրիպումների ստուգում

Ոչ

Այո

Հարցական նշանի ստուգում

5 դեպք

15 դեպք

Երկու կողմից ստորակետ

Ոչ

Այո 100 դեպք

 

Կրկնակի իմաստ պարունակող բառերի ստուգում

Ոչ

Այո

 

Երեք կամ երկու իրար հաջորդող բառերի ուղղագրական և քերականական միակազմ ստուգում

Ոչ

Այո

Բութի ստուգում

Ոչ

Այո 50 դեպք

Գծիկի ստուգում

Ոչ

Այո, 1000 դեպք

Կապակցող դեպքերի բացակայող բառի ստուգում (ի դեպ, թանկ ու կրակ, բառ առ բառ, ի մի բերել,  առք ու վաճառք, և այլն)

Ոչ

Այո, 300 դեպք

Տարանջատ գրված դեպքերի ստուգում, որոնք գրվում են միասին (օրինակ` մինչ դեռ, այն ու ամենայնիվ)

Ոչ

Այո


Ծրագրային փոփոխություններ


Պատուհանի չափը փոխելը

Ոչ

Այո

Պատուհանի լրացուցիչ կոճակները անջատելու հնարավորություն

Ոչ

Այո

Ակտիվացման պարզեցում

Ոչ

Այո

Արագ վերատեղադրման հնարավորություն

Ոչ

Այո

 

 

Լրացուցիչ պարամետրեր

 

Սեղմեք սլաքը պատուհանի ձախ ներքևի մասում`

 


Այս մասում հնարավոր է անջատել կամ միացնել ծրագրի որոշ հնարավորությունները:

 

Ուղղագրության ստուգման հնարավորությունները

 

Ուղղագրության ստուգումը սկզբից կատարվում է պարզ մեթոդով`

Պարզ մեթոդը ստուգում է բառի արմատը և հոլովումների առանձին, նաև բաժանում է բառակազմությունը բաղկացուցիչ մասերի և ստուգում է այդ բաղկացուցիչ մասերը: Պարզ մեթոդը չի կարող բռնել ճիշտ կազմված, բայց սխալ իմաստ արտահայտող կամ սխալ հոլովում պարունակող բառերը, սակայն աշխատում է շատ արագ և հիմնականում բավարար է ամենօրյա օգտագործման համար:

Պարզ մեթոդը գտնում է հետևյալ սխալները`

  • Տառասխալներ
  • Վրիպումներ
  • Կասկածելի բառակազմություններ
  • Անունները և հապավումները ստուգվում են ելնելով լրացուցիչ բառարանից:

 

Խիստ մեթոդը աշխատում է հիմնվելով միայն առկա բառարանի վրա, դա նշանակում է, որ մեթոդը դանդաղ է և կարող է չճանաչել որոշ բառերի հոլովումները, սակայն այս մեթոդով կատարվում է ուղղագրության մանրամասն ստուգում և ճշտությունը կազմում է 99.99 տոկոս:

Խիստ մեթոդը գտնում է հետևյալ սխալները`

  • Անգրագիտության սխալներ
  • Տառասխալներ
  • Վրիպումներ
  • Սխալ հոլովումներ
  • Կասկածելի բառակազմություններ
  • Անունները և հապավումները ստուգվում են ելնելով լրացուցիչ բառարանից

Ուղղագրական սխալ գտնելու դեպքում, ծրագիրը տեղեկացնում է հետևյալ կերպ, նշելով սխալը կարմիր գույնով`

Քերականության ստուգում (Մանրամասների համար դիտեք վերին աղյուսակը)


Ստուգվում են հետևյալ դեպքերը`

         Նոր նախադասության սկիզբ (պիտի սկսվի մեծատառով)

         Բառից առաջ ստորակետ

         Երկու կողմից ստորակետ

         Երկու կամ երեք իրար հաջորդող բառերի միակազմ ստուգում

         Բութի ստուգում, հայտի դեպքերի համար (50 դեպք)

         Միջանկյալ բառերի ստուգում

         Տարանջատ գրված դեպքերը, որոնք գրվում են միասին

         Որոշ բառակազմությունների ստուգում

         Վերջավորությունների կապակցումներ, որոնք առաջացնում են բարդ ընկալում

         Կապակցող դեպքերի բացակայող բառի ստուգում

         Գծիկով գրվող բառերի ստուգում

         Ն վերջավորության ստուգում, ավելորդ կիրառման դեպքերի վերլուծում

         Վերջավորությունների կապակցման վերլուծում

         Կամ, ու-ից առաջ կիրառվող ավելորդ ստորակետը

         Գոյականների և բայերի իրար հաջորդելը առանց հարաբերվելու իրար հետ, որը կարող է լրացուցիչ ստորակետի կարիք ունենա, օրինակ` ուղղագրությունը հսկողությունը (ճիշտ է գրել` ուղղագրության հսկողությունը)

         Բառի հաջորդաբար կրկնվելը

         Հարցական նշանի առկայությունը ամենաակնհայտ դեպքերում, օրինակ` արդյոք բառի կիրառման ժամանակ

         Օժանդակ բայերի կասկածելի կապակցումը, որը կարող է տառասխալի հետևանք լինել, օրինակ` ծրագիրը է սխալ կապ է է և նախորդ բառի հետ:


Զգուշացումները
Ը տեղեկացվում են կանաչ գույնով

 

 

 

 

Հուշումների համակարգ

 

Որոշ դեպքերում ծրագիրը ցույց է տալիս հուշում: Հուշումները գրվում են դեղին գույնով պատուհանի ներքևի մասում, որոնք բացատրում սխալի բնույթը և օգնում են կողմնորոշվել

 

 

Ոչ հայկական բառերի առաջարկների օրինակներ

Այս ծրագիրը պարունակում է լրացուցիչ բառարան, որտեղ գրանցված են առաջարկներ տարբեր բառերի համար, որոնք պարունակում են ռուսական կամ անգլիական հիմք, բայց ունեն հայկական այլ տարբերակ: Այդ առաջարկները ներկայացվում են կապույտ գույնով:

Օրինակներ

PowerSpell 2009 առաջարկները

Կոմպյուտերով MeteoTV-ի սայթով նայեցի, իմացա, որ այսոր անձրեվէ գալու, զոնտիկը կամպյուտերիս սեղանի կողքի դիվանի վրայա դրված: վերցրու ու չորրորդ համարի մարշրուտկով արի Զեյթուն բայց չմոռանաս դիսկը հետտ վերցնել ու բերել օֆիս:

 

Համակարգչով MeteoTV-ի կայքով նայեցի, իմացա, որ այսօր անձրև է գալու, անձրևանոցը համակարգչիս սեղանի կողքի բազմոցի վրա է դրված: Վերցրու ու չորրորդ համարի երթուղային տաքսով արի Զեյթուն, բայց չմոռանաս սկավառակը հետդ վերցնել ու բերել գրասենյակ:

 

Մեր ծրագիրը ենթարկում է դետալ անալիզի տեքստը, պահպանելով գոյություն ունեցող տեքստի ֆորմատը, հաշվի առնելով բազմաթիվ ֆակտորներ:

 

Մեր ծրագիրը ենթարկում է մանրամասն վերլուծության տեքստը, պահպանելով գոյություն ունեցող տեքստի բնույթը, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ:

 

 

Սխալների օրինակներ

 

Ուղղագրական
սխալի բնույթը

Օրինակ

PowerSpell-ի ուղղումները

Վրիպում

Օչինաակ

Օրինակ

Տառասխալ

Տառազղալ

Տառասխալ

Անգրագիտության սխալ

Ուղեվոր, ուղևարձ

Ուղևոր, ուղեվարձ

Սխալ հոլովում

Սնունդի

Սննդի

Կասկածելի արմատակապակցում

Սեղանաաթոռակապ

Ավելացնել բառարանի մեջ կամ փոխել անմիջապես տեքստում

Օժանդակ բայի սխալ կցում

Օրինակնէ

Օրինակն է

Անկախ բառերի սխալ կցում

Գեղեցիկբնություն

Գեղեցիկ բնություն

Կասկածելի միավորում

ինքնաբաժանորդ

բաժանորդ (ստուգել նախադասության իմաստը)

Անունների և հապավումների ստուգում

հայաստան, Հհ

Հայաստան, ՀՀ

երականական
սխալի բնույթը

Օրինակ

PowerSpell-ի ուղղումները

Ստորակետի ստուգում ակնհայտ դեպքերում, հաշվի առնելով բացառությունները

Բավական աշխատանք արդեն կատարվել է սակայն ...

Բավական աշխատանք արդեն կատարվել է, սակայն ...

Հարցական նշանի ստուգում

Արդյոք այս հարցը ունի իմաստ:

Արդյո՞ք այս հարցը ունի իմաստ:

Նոր նախադասության սկզբի ստուգում

Նախադասության ավարտ: նոր նախադասության սկիզբ

Նախադասության ավարտ: Նոր նախադասության սկիզբ

Կրկնվող բառի ստուգում

Այս բառը բառը սխալմամբ կրկնվում է նախադասության մեջ:

Այս բառը սխալմամբ կրկնվում է նախադասության մեջ:

Կասկածելի իմաստային հաջորդականության ստուգում

Երկու բառ չեն կապակցվում իրար հետ` ուղղագրություն հսկողություն

ուղղագրության հսկողություն

Օժանդակ բայերի սխալ կապակցում

Օրինակը է

Օրինակն է
Օրինակ է

Առաջարկի բնույթը

Օրինակ

 

PowerSpell-ի առաջարկները

Ոչ հայկական բառի կիրառում

սիստեմ, կոմպյուտեր, էֆեկտիվ

Համակարգ, համակարգիչ, արդյունավետ

Նոր տարբերակ պարունակող բառի կիրառում

փոշեծծիչ

փոշեկուլ

Սխալ բառի կիրառում, որի իմաստը հայտնի է

ստռախովկա

ապահովագրություն

 

Ինչպես աշխատացնել

Տեղադրեք ցուցանիշը այն բառի վրա, որից կսկսի ստուգումը, նշել ոչ մի բան պետք չէ`

Սեղմեք ArmPowerSpell կոճակը, իսկ MsWord 2007-ում Add-Ins բաժնում սեղմեք Armenian PowerSpell կոճակը:


Description: D:\HddPackage\ORFO\source2002\powerspellhelp\usersguide_files\image008.jpg

 

Ժամանակավորապես անջատելու համար սեղմեք Փակել կոճակը, Windows միջավայրում կհայտնվի Description: 裰矺㡰矵￿￿䒨矹絰矵診矵Ծ抨, նիշը, որ նշանակում է ակտիվ վիճակ: Լիարժեք անջատելու համար սեղմեք ԵլքՏառասխալների և պարզագույն քերականական սխալների ուղղումը

Առկա են հետևյալ կոճակները, ուղղումները կատարելու համար`

         Փոխել փոխում է բառը մեկ անգամ տեքստում

         Փոխել բոլորը փոխում է բառը բոլոր դեպքերում

         Անտեսել անտեսում է սխալը մեկ անգամ

         Անտեսել բոլորը անտեսում է սխալը բոլոր դեպքերում

         Փոխել կարելի է անմիջապես MsWord-ի տեքստում, սեղմելով տեքստի վրա ուղղելով սխալը: Ուղղելուց հետո սեղմեք Անտեսել

Նոր բառերի ավելացնելը

Սեղմեք Ավելացնել բառարանի մեջ կոճակը և նոր բառը կավելացվի բառարանի մեջ: Խնդրում ենք համոզվել, որ բառը ուղղագրական սխալ չունի, որպիսի ավելացնելով բառարանի մեջ, չստեղծվի սխալ ստուգման իրավիճակ:

Մայր բառարանի խմբագիր

Մայր բառարանի խմբագիրը թույլ է տալիս մուտքագրել բառակազմությունների օրենքներ, օրինակ` Կենտրոնական Բան-Կենտրոնական Բանկ և թույլ է տալիս հեռացնել կամ ուղղել որևէ բառ մայր բառարանում, եթե նա սխալ է:

Եթե կան սխալներ մայր բառարանում, ապա մուտքագրեք բառ-/ ջնջելու համառ և բառ-ուղղում ուղղելու համար:

Լրացուցիչ բառարանների մշակումը

Սեղմելով Լրացուցիչ բառարաններ կոճակը, դուք կարող եք խմբագրել երեք բառարան`

         Անունների բառարան

         Հապավումների բառարան

         Լրացուցիչ բառարան

Սլաքներով կարելի է տեղափոխել բառերը մեկ բառարանից մյուսը

Տեղադրման որոշակի դրույթներ

PowerSpell տեղադրվում է MsWord-ի մեջ, կիրառելով հատուկ մակրոս ծրագիր: Որպեսզի թույլատրել մակրոսների աշխատանքը, օգտագործեք հետևյալ պարամետրերը MsWord-ում`

Description: 裰矺㡰矵￿￿䒨矹絰矵診矵࣌ˇ壨˅

Ընտրեք ցածր պաշտպանման մակարդակ (LOW)`

Description: D:\HddPackage\ORFO\source2002\powerspellhelp\usersguide_files\image006.jpg

 
Ծրագրի հեռացումը

Ընտրեք Uninstall կոճակը Start->All Programs->Armenian PowerOffice->Armenian PowerSpell

Ջնջեք powerspell.dot նիշքը STARTUP կատալոգից Microsoft Word-ի.

e-mail: powerspell@gmail.com
Զանգահարեք +37493 303383, կամ +37410 566288, 566299: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար,
Երևան, Թումանյանի 8., սենյակ 224,
Սահակ Պարթև Պապյան ՍՊԸ

 

(c) 2000-2009 by Arman Boshyan. All Rights Reserved.
Distributed by Sahak Partev Papian Co.