ArmPowerSpell Կոճակը առկա է, բայց չի միանում (MsWord 2007)

 ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1

Կրկին տեղադրեք ծրագիրը

ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2


Բացեք

 

Ընտրեք
և սեղմեք Enable կամ PowerSpell.dot ֆայլի վրա (2 հատ)

ՏԱՐԲԵՐԱԿ 3


Ընտրեք
ՏԱՐԲԵՐԱԿ 3
Զանգահարեք մեզ

 

 

e-mail: powerspell@gmail.com
Please call to +37493 303383 for more information or visit to Armenian PowerOffice support center,
Armenia, Yerevan, Tumanian 8 str, apt 224,
Sahak Partev Papian Co..

 

(c) 2000-2009 by Arman Boshyan. All Rights Reserved.
Distributed by Sahak Partev Papian Co.