Հիմնական էջ | Օգնություն | Մամուլ | Հաճախորդներ | Կապ | ԳՆԵԼ | Տեսահոլովակներ





Հետևեք մեզ Ֆեյսբուքում`

Armenian PowerSpell 2016

Լիցենզիա

Հայերեն տեքստերի սրբագրման գործիք
Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի համար:

Ուղղագրության ընդլայնված ստուգում:

Հիմնական բառարան` 1,270,000 բառ:
Կետադրություն և քերականություն` 600 վերլուծվող դեպք:

  Բեռնել (Download)

Բեռնելուց հետո օգտագործեք WinRAR ծրագիրը
ֆայլը բացելու համար:
Սեղմեք այստեղ WinRAR բեռնելու համար:



Անվճար` 7 օր

Երեք ամիս` 7000 դր.

Վեց ամիս` 12000 դր.

Մեկ տարի` 20000 դր.

Երկու տարի` 35000 դր.

Երեք տարի` 50000 դր.

Մեծաքանակ գնումների դեպքում նախատեսված են զեղչեր և հովանավորչական
ծրագրեր

ԳՆԵԼ
 

Համեմատել PowerSpell 2009  և PowerSpell 2016


Ուսանողների
 համար նախատեսված
են զեղչեր






Այլ օրինակներ`

Սլենգի ստուգում
(Video on Youtube)

Անընդունելի գրելաձևի ստուգում
(Video on Youtube)

 

Համառոտ նկարագրություն`

         Word, Excel, PowerPoint

         Հիմնական բառարան` 1,270,000 բառ

         Լեզվական ծածկույթ` 99% (պարզ մեթոդ` 10 մլն. բառակապակցում)

         Ճշտություն` 99.5%

         Ստուգման արագություն` 15-20էջ/րոպե

         Ուղղագրության ընդլայնված ստուգում

         Պարզ և Խիստ ստուգման մեթոդներ

         Քերականության և կետադրության ստուգում` շուրջ 600 վերլուծվող դեպքեր

         Կրկնակի իմաստ պարունակող բառերի ստուգում

         Գծիկով գրվող բառերի ստուգում

         Անավարտ նախադասությունների,
բարդ ընկալվող հաջորդականությունների ստուգում

         Ամեն երեք իրար հաջորդող բառերի միակազմ վերլուծում

         Հաճախ կիրառվող կապակցման դեպքերի ստուգում (օր.` առք ու վաճառք, ի մի բերել և այլն)

         Տերմինների ստուգում

         Օտար լեզուների հիմքը պարունակող բառերի ստուգում

         Հիմնական բառարանի խմբագիր

         Լրացուցիչ երեք բառարանի խմբագիր

         Անունների ընդլայնված բառարան

         Բառակազմությունների ստուգման օրենքների մուտքագրման հնարավորություն

         Ծրագրային նոր հնարավորություններ

(c) 2000-2010 by Arman Boshyan. Tel: +37410 566 288 e-mail: powerspell@gmail.com